Skip to main content

Avís Legal

Aquesta pàgina web és propietat de SPORT 333, S.A. amb NIF núm. A58351875 i domicili al carrer Balmes, núm. 49, 08370 de Calella (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 8397, Foli 206, Full 97023, Secció 2ª, i actuant en nom i representació de les següents empreses que formen el grup Win333 (d’ara endavant, “WIN333”):

  • SPORT 333, S.A. (A58351875)
  • BINGO 333 CATALUNYA, S.L. (B67157719)
  • BINMUNT CATALUNYA, S.L. (B67084517)
  • FLAMES DE VERITAT, S.L.U. (B65316838)

Les oficines centrals de WIN333 estan situades al carrer Balmes, núm. 49, 08370 de Calella (Barcelona).

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres trucant al +34 937661253 o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@win333.cat.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmeses tant les persones nacionals com estrangeres que utilitzin aquesta web. Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerada PERSONA USUÀRIA. 

L’accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús per part de la mateixa es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés (d’ara endavant, les Condicions generals d’ús), que preguem que llegeixi detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb aquestes Condicions generals d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’aquest, podent contactar amb nosaltres perquè li resolguem qualsevol dubte amb relació a aquestes. 

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica per contractar. En tot cas, WIN333 recomana l’ús d’aquesta pàgina web només a persones majors de 18 anys. 

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, de la mateixa manera que els serveis i continguts prestats.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de WIN333 o de tercers dels quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

WIN333 és una marca registrada i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d’aquesta marca sense la nostra deguda autorització.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

WIN333 queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al seu portal. 

Està absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de WIN333. 

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. 

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra Política de privacitat.

La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes Condicions generals d’ús.

La PERSONA USUÀRIA té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o, en definitiva, que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control pel que fa a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que WIN333  no es fa responsable d’aquests, sense perjudici de què intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat. 

WIN333 es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquelles persones que vulnerin les presents Condicions generals d’ús. 

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de WIN333 i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no recaptar informació innecessària. 

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, WIN333 no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies. 

Aquesta pàgina web, llevat del que estigui regulat, si s’escau, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa WIN333 no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol mena que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALES D’ACCÉS A LA WEB

Aquestes Condicions generals d’ús han estat actualitzades el dia 26/01/2024. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comprovi la data d’emissió cada vegada que es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions generals d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.como https://www.lant-abogados.com/.